Опис

Ця онлайн-подія проводилась 22 квітня 2023 року.

Пренатальна діагностика – це галузь медицини, яка займається виявленням імовірних аномалій, хвороб і вроджених вад у плоді в період вагітності. Вона надає батькам змогу отримати інформацію про стан їхньої ненародженої дитини та прийняти рішення щодо подальшого лікування або втручання. Пренатальна діагностика використовує різні методи й процедури для оцінювання здоров'я плода. Вона може виявити проблеми з ростом та розвитком, ризик появи хромосомних аномалій, як-от синдром Дауна, та інших вад, наприклад, вроджених серцевих, а також визначити стать дитини.

Фонд медицини плода (FMF) є міжнародною організацією, що займається покращенням пренатальної медицини й діагностики. FMF розробляє та впроваджує освітні програми, гайдлайни й протоколи для лікарів такої галузі, що охоплюють навчання з ультразвукової діагностики, генетики, акушерства та інших суміжних галузей. Фахівці, які успішно проходять сертифікацію за алгоритмами FMF, отримують визнання своїх навичок і компетентності в пренатальній медицині.

Семінар «FMF – реєстрація, сертифікація, ліцензування та аудит. Чому не вдається?» висвітлює такі питання:

 • алгоритм розрахунку ризиків від FMF;
 • процеси реєстрації, сертифікації, ліцензування та аудиту в FMF;
 • огляд нового протоколу УЗД 1 скринінгу для вагітних, введеного МОЗ із 2022 року;
 • методи розрахунку.

Програма заходу:

 1. Алгоритм розрахунку ризиків від FMF.
 2. Перший крок – реєстрація. Що це нам дає, які помилки ми робимо на цьому етапі?
 3. Другий крок – сертифікація.
 4. Третій і основний крок – ліцензування. Пропуск до розрахунку ризиків.
 5. Четвертий крок – аудит. Чому для цього треба бути не тільки лікарем УЗД?
 6. Приклади розрахунків ризику хромосомних аномалій та акушерських ускладнень.
 7. Хто міряє тиск? Організація першого пренатального комбінованого скринінгу в медзакладі.

Картка заходу

Картка заходу в записі

Спеціальності

 • Акушерство і гінекологія
 • Генетика лабораторна
 • Генетика медична
 • Дитяча хірургія
 • Ендоскопія
 • Загальна практика - сімейна медицина
 • Неонатологія
 • Ультразвукова діагностика
 • Функціональна діагностика