Опис

Цей онлайн-захід проводився 8 листопада 2022 року.

Лікарі мають багато хибних уявлень про дитячий артрит. Це спричинено застарілою термінологією, суперечливими концепціями та недостатнім розумінням етіологічних особливостей дитячих аутоімунних і запальних станів.

На цьому семінарі лікарі перевірять сучасну теоретичну базу шляхом практичного аналізу на реальних клінічних випадках. Цей захід допоможе:

- отримати актуальну інформацію про артрит та біль в суглобах у дітей;

- набути навичок диференціальної діагностики захворювань суглобів у педіатрії;

- розробити порядок обстеження й лікування хворих, ґрунтуючись на міжнародних рекомендаціях, які будуть зазначені на лекції.


Картка заходу

Спеціальності, які отримують бали БПР

  • Дитяча кардіоревматологія
  • Дитяча ревматологія
  • Педіатрія
  • Ревматологія