news image

Скринінг анемії

Анемія є поширеним явищем у пацієнтів як в стаціонарних, так і в амбулаторних умовах і визначається як зменшення кількості циркулюючих еритроцитів або гемоглобіну. Часто анемію не оцінюють чи не лікують належним чином.

Анемію зазвичай відокремлюють як самостійний діагноз, однак насправді це клінічна ознака, що вказує на наявність основної етіології, і для з’ясування причини потрібне додаткове обстеження. Анемія призводить до зниження оксигенації тканин і може погіршити прогресування багатьох супутніх захворювань. Незважаючи на це, залишається клінічна розбіжність як в офіційному визначенні анемії, так і в протоколах її скринінгу.

Симптоми анемії різноманітні і можуть включати:

 • Втому
 • Слабкість
 • Запаморочення
 • Головний біль
 • Блідість або жовтяницю
 • Тахікардію
 • Серцебиття
 • Біль у грудях
 • Задишку
 • Холодні нижні кінцівки й кульгавість

Анемія за рівнем гемоглобіну:

< 13,7 г/дл для чоловіків віком від 20 до 60 років

< 13,2 г/дл для чоловіків, яким більш ніж 60 років,  у  жінок будь-якого віку анемією вважається рівень 12,2 г/дл.

Анемія має кілька етіологій, які можна віднести до одного з 3 процесів:

 1.  Зменшення продукції червоних кров’яних тілець (еритроцитів): оскільки еритроцити мають обмежену тривалість життя від 90 до 120 днів, кровотворення має бути безперервним процесом. Будь-який процес, який порушує гемопоез, може призвести до чистої втрати маси еритроцитів з часом, і як наслідок – до анемії.
 2. Підвищена деструкція еритроцитів: будь-який процес, який руйнує еритроцити або значно скорочує тривалість життя клітини таким чином, що кровотворення не може встигати за руйнуванням, спричинить анемію.
 3. Втрата крові: будь-яка втрата крові, мікроскопічна чи макроскопічна, яка перевищує кровотворення, призведе до анемії.

Вищевказані процеси можна й далі поділити за конкретною причинною етіологією. Вони включають (але не обмежуються):

 1. Значну втрату крові через травму, кровотечу з органу або вісцеральної системи (отоларингологічна, шлунково-кишкова, сечостатева, гінекологічна, тощо).
 2. Відсутність живильного субстрату для кровотворення, включаючи залізо, вітамін B-12 або фолієву кислоту чи загальне недоїдання.
 3. Хронічне захворювання та/або хронічне запалення. Основними причинами є хронічні захворювання печінки або нирок, рак, хронічні інфекції та захворювання колагенових судин.
 4. Генетичні захворювання: поширені синдроми включають (але не обмежуються ними) таласемію, гемоглобінопатії та ферментні аномалії гліколітичних шляхів. Менш поширені генетичні синдроми включають анемію Фанконі, абеталіпопротеїнемію та спадковий ксероцитоз.
 5. Інфекційну етіологію, що включає бактеріальні, вірусні та протозойні інфекції. Слід зазначити, що малярія є основною глобальною інфекційною причиною анемії.
 6. Вплив ліків і хімічних речовин, що є загальною причиною пригнічення кісткового мозку та, як наслідок, анемії.
 7. Первинне або ідіосинкратичне пригнічення кісткового мозку.
 8. Аутоімунне захворювання.

Гострота початку анемії:

Гострий початок анемії внаслідок втрати крові або швидкого гемолізу компенсується ЦНС-опосередкованою реакцією на втрату об’єму та перфузії. Цей компенсаторний механізм має верхній поріг і чітко визначений у протоколах Advanced Trauma Life Support (ATLS, покращена система життєзабезпечення при травмах) Американського коледжу хірургів для лікування втрати об’єму:

Крововилив класу I передбачає втрату до 15% об’єму крові, не викликає суттєвих змін у життєво важливих показниках і не потребує втручання.

Крововилив II класу включає втрату від 15% до 30% об’єму крові та може викликати тахікардію, зниження пульсового тиску та периферичну вазоконстрикцію. Заповнення об’єму за допомогою кристалоїдів, як правило, є єдиним необхідним лікуванням,  переливання крові зазвичай не потрібне.

Крововилив III класу включає втрату від 30% до 40% об’єму крові та призводить до гіпотензії, тахікардії та шоку. Необхідна кристалоїдна реанімація та переливання крові.

Крововилив IV класу включає втрату понад 40% об’єму крові, що перевищує порогові значення компенсаторного механізму, і є летальним, якщо не розпочати швидку, агресивну реанімацію за допомогою продуктів крові, кристалоїдів і пресорів.

З іншого боку, дуже низький рівень гемоглобіну можна допускати в умовах хронічної анемії, що повільно прогресує, коли маса еритроцитів значно зменшується, але об’єм циркулюючої крові зберігається. Лікування препаратами крові та специфічна терапія анемії, наприклад, терапія субстратами еритроцитів або еритропоетином залежить від випадку та причини.

Діагностичні тести:

Загальний аналіз крові:

–   включаючи гемоглобін, гематокрит, середній обʼєм одного еритроциту (MCV), середній вміст гемоглобіну в окремому еритроциті (MCH), середня концентрація гемоглобіну в еритроцитарній масі (MCHC)

Кількість ретикулоцитів.

– використовують для оцінки вироблення еритроцитів кістковим мозком

Профіль заліза:

– сироваткове залізо, феритин, загальний вміст звʼязування заліза (TIBC).

Оцінювання периферичної крові (мазок):

– мікроскопічне оцінювання морфології еритроцитів

Креатинін (сироватка)

– для оцінювання ниркової функції

Діагностичні тести для оцінювання функції щитовидної залози

– Т4, ТТГ

Коагулограма:

– АЧТЧ, ПТЧ/МНО, ТЧ

Оцінювання функції печінки:

– може включати кальцій, трансамінази, заг. білок, білірубін, альбумін, лужну фосфатазу;

– додаткові тести, які можуть включати лактатдегідрогеназу (ЛДГ), гамма-глутамілтрансферазу (ГГТ), 5-нуклеотидазу.

Профіль гемолізу:

– містить гаптоглобін, ЛДГ та непрямий білірубін

Профіль макроцитозу:

– вітамін В-12, фолієву кислоту, метилмалонову кислоту та гомоцистеїн

Електрофорез гемоглобіну:

– оцінює амінокислотні звʼязки гемоглобіну

Сонограма черевної порожнини

– оцінювання розмірів селезінки

Аналіз кісткового мозку:

– консультація гематолога

Результати, критичні висновки

Ретельний збір анамнезу в пацієнта та фізикальне обстеження необхідні для побудови діагностичної стратегії та подальшого лікування. У разі очевидних ознак в анамнезі чи фізикальному огляді обстеження можна спрощувати та фокусуватись на певних показниках, а також застосувати відповідну терапію. Якщо етіологія анемії невідома, використовується узагальнене діагностичне тестування для звуження потенційних причин.

Перше питання, яке необхідно поставити – чи наявна в пацієнта активна кровотеча, і якщо так, то яка кількість. Це допоможе визначити необхідність швидкого втручання. ATLS  (покращена система життєзабезпечення при травмах) містить чіткі рекомендації щодо лікування кровотечі, пов’язаної з травмою. Найбільш поширеними нетравматичними причинами кровотечі є шлунково-кишкова, гінекологічна та сечостатева кровотеча. Стабільність гемодинаміки пацієнта є основним критерієм для забезпечення належного втручання. Більш «тонкий» крововилив може спостерігатися при антикоагулянтній терапії та прихованій грудній, черевній або тазовій кровотечі чи утворенні гематоми. Як завжди, лікування спрямоване на відновлення об’єму крові та усунення причини кровотечі.

Якщо гостра кровотеча малоймовірна, важливо класифікувати анемію за розміром клітин і щільністю гемоглобіну та переглянути морфологію еритроцитів у периферичному мазку.

На основі розміру еритроцитів анемія поділяється на:

 • Макроцитарну
 • Мікроцитарну
 • Нормоцитарну

Та на основі відносної концентрації гемоглобіну:

 • Гіпохромну
 • Нормохромну

Характерний клітинний дисморфізм також може бути очевидним у мазку крові. Додатковий погляд на дисморфізм еритроцитів можна отримати за допомогою електрофорезу гемоглобіну, щоб визначити структуру клітини на рівні амінокислотних ланцюгів, що зв’язують частину гема.

Два додаткових фундаментальних запитання:

Чи активно кістковий мозок пацієнта виробляє еритроцити для компенсації анемії?

Кількість ретикулоцитів і % ретикулоцитів, хоча й дещо неспецифічні, є найкращою доступною периферичною оцінкою для відповіді на це запитання.

Чи присутній гемоліз?

Підвищення ЛДГ, гаптоглобіну та непрямого білірубіну індивідуально неспецифічні для гемолізу, але в поєднанні можуть свідчити про гемоліз.

Маючи наведені вище дані, застосовуються алгоритми на основі розміру еритроцитів:

 1. Мікроцитарну анемію додатково оцінюють і диференціюють на основі результатів профілю заліза.
 2. Макроцитарну анемію додатково оцінюють і диференціюють на основі рівнів B-12, фолієвої кислоти, метилмалонової кислоти, гомоцистеїну та в деяких випадках наявності захворювання щитовидної залози.
 3. Нормоцитарну анемію можна класифікувати як результат гемолізу, крововтрати або зниження вироблення еритроцитів у кістковому мозку.

Висновок

Діагностика анемії та її лікування має бути міждисциплінарним. Анемія є ознакою, яку необхідно оцінити задля визначення основної етіологію, також її слід оцінювати як за основним медичним впливом на пацієнта, так і за вторинним впливом на супутні захворювання. Ретельний анамнез пацієнта та фізикальне обстеження необхідні для визначення діагностичних критеріїв та подальшого лікування. У разі очевидних ознак в анамнезі чи фізикальному огляді обстеження можна спростити та зосередитись на чіткому терапевтичному виборі. Члени міждисциплінарної медичної команди, які підозрюють у пацієнта анемію, повинні призначити додаткові обстеження та в деяких випадках звернутися за консультацією до гематолога.

Джерело інформації:

Anemia Screening. Andrew M. Freeman; Maitreyee Rai; Donald W. Morando. Last Update: July 25, 2022.

Усі новини

news image

Як мікробіом дихальних шляхів впливає на тяжкість бактеріальної пневмонії?

Пневмонія – це гостре інфекційне запалення легень, яке локалізується передусім в альвеолах та спричиняється бактеріями, вірусами чи грибками. Саме така недуга є однією з головних причин захворюваності й смертності в усьому світі, що є економічним тягарем та глобальною проблемою громадського здоров’я. Мікробна екосистема (або мікробіом) дихальних шляхів людини колонізує різні ніші організму. У дослідженні науковці […]

Читати повністю
news image

Що варто знати про новий штам COVID BA 2.86?

Вчені стурбовані появою нового штаму вірусу COVID-19 BA.2.86, що отримав назву «пірола», через велику кількість мутацій, які потенційно можуть допомогти йому подолати створюваний вакцинами захист. Вперше його помітили в Данії 24 липня, а пізніше, в серпні, BA.2.86 з’явився в США та Канаді. Відповідно до даних Центру з контролю та профілактики захворювань у США (Centers for […]

Читати повністю
news image

Еозинофільні захворювання шлунково-кишкового тракту: нові рекомендації

Еозинофільні розлади шлунково-кишкового тракту (EGID) — це рідкісна гетерогенна група захворювань змішаного типу, які вибірково вражають один або декілька сегментів шлунково-кишкового тракту з еозинофільним запаленням за відсутності інших причин. Обмежена кількість наявної літератури та даних стосовно дитячих еозинофільних шлунково-кишкових розладів (EGIDs) без еозинофільного езофагіту (EoE) спонукали міжнародну групу дослідників та клініцистів розробити перші клінічні рекомендації […]

Читати повністю
news image

Відтворення музики за допомогою нелінійних моделей декодування активності мозку людини

Протягом останніх десятиліть відбувався величезний прогрес у розумінні сприйняття музики завдяки численним дослідженням нейронних корелятів ізольованих музичних елементів, як-от тембр, висота тону, мелодія, гармонія та ритм.На сьогодні встановлено, що сприйняття музики залежить від взаємодії підкіркових і кіркових структур, зокрема первинної та вторинної слухової кори, сенсомоторних ділянок та нижніх лобних звивин. Останні дослідження повідомляють про вибіркову […]

Читати повністю
news image

Нові рекомендації ВООЗ щодо тестування та діагностики інфекцій, які передаються статевим шляхом

Щодня реєструють понад 1 мільйон нових випадків інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Проте обмежена можливість діагностики захворювань ускладнює аналіз тенденцій їх розповсюдження в країнах із низьким та середнім рівнем доходу. Саме тому, ​​24-27 липня 2023 року в Чикаго, Сполучені Штати Америки, відбувся Всесвітній конгрес із питань лабораторної діагностики й лікування  ІПСШ та ВІЛ. Нові […]

Читати повністю
news image

Небезпека вірусу краснухи для розвитку мозку

Деякі патогени надзвичайно шкідливі під час вагітності, оскільки, проникаючи через плаценту, інфікують плід і провокують розвиток вроджених вад, викидні чи навіть мертвонародження (Перейра, 2018). Наприклад, вірус краснухи пов’язують із синдромом вродженої краснухи, симптомокомплекс якого охоплює затримку розвитку, серцеві аномалії, порушення слуху та зору. Ці та інші патогени разом називають збудниками TORCH-інфекцій, що є скороченням від […]

Читати повністю
news image

ВООЗ схвалила знакові рішення щодо основних лікарських засобів

З 24 по 28 квітня 2023 року в штаб-квартирі ВООЗ у Женеві відбулося засідання 24-го Комітету експертів ВООЗ з відбору та використання основних лікарських засобів. Комітет експертів розглянув 85 заявок на включення лікарських засобів до 22-го Модельного переліку основних лікарських засобів ВООЗ. Нові видання Модельних списків основних лікарських засобів (EML) та основних лікарських засобів для […]

Читати повністю
news image

Яке захворювання печінки отримало нову назву?

Неалкогольна жирова хвороба (НЖХП) печінки тепер називатиметься стеатотичною хворобою печінки, пов’язаною з метаболічною дисфункцією, або MASLD (Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease), відповідно до нової номенклатури, прийнятої глобальною консенсусною групою, до складу якої входять дослідники-гепатологи та клініцисти. Зазначимо, що термін НЖХП вживається лікарями майже 30 років. Проте назвати його ідеальним важко: стигматувальні слова «безалкогольний» та «жировий» […]

Читати повністю
news image

FDA схвалило першу генну терапію гемофілії А

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило генну терапію для дорослих із важкою гемофілією А препаратом Valoctocogene Roxaparvovec (Roctavian, BioMarin).  Гемофілія А є наслідком мутації в гені, який регулює синтез VIII фактора згортання крові. Valoctocogene Roxaparvovec доставляє функціональний ген до клітин печінки через аденоасоційований вірус серотипу 5, стимулюючи вироблення відсутнього […]

Читати повністю
news image

Black Sea Pearl 2023 знову в Одесі!

Разом з вами ми очікували на цей захід! Запрошуємо вас відвідати надзвичайну подію під назвою “Black Sea Pearl” у чарівному місті Одеса! Чому цей захід має велике значення для нас? Його важливість полягає в тому, що саме на цій конференції наш генеральний директор, Павло Тарабрін, знайшов натхнення для створення Medvoice. Black Sea Pearl 2023 – це одна з наймасштабніших конференцій в Україні, присвячених анестезіології. Що чекає на учасників:

Читати повністю
news image

Відновлення ходьби після травми за допомогою імплантатів у мозку та хребті

Команда дослідників зі Сполучених Штатів і Великобританії створили синтетичні людські ембріони, використовуючи стовбурові клітини, що є революційним досягненням, яке дає змогу уникнути потреби в яйцеклітинах або спермі.

Читати повністю
news image

Революційний крок у репродуктивній медицині: вперше створені штучні ембріони людини

Команда дослідників зі Сполучених Штатів і Великобританії створили синтетичні людські ембріони, використовуючи стовбурові клітини, що є революційним досягненням, яке дає змогу уникнути потреби в яйцеклітинах або спермі.

Читати повністю
news image

Загальні рекомендації щодо профілактики ВТЕ на всіх етапах лікування

Уривок з Рекомендацій щодо профілактики венозної тромбоемболії (ВТЕ) в дорослих госпіталізованих пацієнтів (Guideline for the prevention of Venous Thromboembolism (VTE) in adult hospitalised patients. Published by the State of Queensland (Queensland Health), December 2018) Венозна тромбоемболія (ВТЕ) – захворювання, яке охоплює тромбоз глибоких вен (ТГВ) і тромбоемболію легеневої артерії (ТЕЛА) та яке є основною проблемою […]

Читати повністю
news image

Інтерв’ю з керівником відділу продюсерів Денисом Кошарським

Привіт, я Денис Кошарський, керівник продюсерського відділу, який придумує і створює навчальні події для лікарів Medvoice не існує сам по собі. Його створює велика команда, що мріє змінити світ та зробити його комфортнішим для кожного лікаря. Від сьогодні ми починаємо знайомити вас з командою Medvoice у форматі інтерв’ю. Перший випуск буде з керівником відділу продюсерів […]

Читати повністю
news image

Інтерв’ю з операційним директором Medvoice Анастасією Сьоміною

24 лютого 2022 року розділило життя на “до” та “після”. Війна змінила не тільки кожного особисто, але й внесла корективи в стратегію ведення бізнесу в Україні.  Сьогодні другий випуск знайомства з командою Medvoice, в якому наш операційний директор Анастасія Сьоміна розповість яких змін зазнав Medvoice з початку війни і про плани на майбутнє. Настя, розумію, що […]

Читати повністю
news image

Безопіоїдна анестезія пропофол-кетаміном з моніторингом BIS/ЕМГ

У статті Barry Friedberg описаний цікавий досвід використання безопіоїдної анестезії. У березні 1992 року відновилась робота в сертифікованому кабінеті пластичного хірурга, у якому в 1990 році стався смертельний випадок у здорової жінки після пологів під час мамопластики, який був спричинений фентанілом. Відповідно, хірург, що оперував, надалі заборонив використовувати будь-які опіоїди для анестезії. Почувши про діазепам-кетамінову […]

Читати повністю
news image

Скринінг анемії

Анемія є поширеним явищем у пацієнтів як в стаціонарних, так і в амбулаторних умовах і визначається як зменшення кількості циркулюючих еритроцитів або гемоглобіну. Часто анемію не оцінюють чи не лікують належним чином. Анемію зазвичай відокремлюють як самостійний діагноз, однак насправді це клінічна ознака, що вказує на наявність основної етіології, і для з’ясування причини потрібне додаткове […]

Читати повністю
news image

Парентеральне вигодовування недоношених і доношених дітей (уривок з рекомендацій)

Мета рекомендацій Ці рекомендації стосуються всього медичного персоналу, медсестер, дієтичного та аптечного персоналу, який доглядає за немовлятами, що потребують парентерального харчування (ПХ). Вони охоплюють парентеральне харчування (внутрішньовенне годування) дітей, народжених недоношеними, до 28 днів після пологів, і дітей, народжених у термін, до 28 днів після народження.  Мета спрямована на: Забезпечення безпечного проведення парентерального харчування Сприяння […]

Читати повністю