• Кандидат медичних наук
  • Завідувач відділенням анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії Клініки Святої Катерини
  • Асистент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ОНМедУ